I takođe mislim da nauka nikada neće nestati i — I time završavam. (Smeh) Zapravo, završio sam. Nauka nikada neće nestati.

Izvor: https://www.ted.com/talks/lee_smolin_on_science_and_democracy/transcript

Advertisements